Výsledky vyhľadávania pre ová hra

ABANDONOVAŤ prenechať štátu dovážaný tovar namiesto úhrady cla
ADED anglická počítačová bojová hra
AKREDITÍV bankový poverovací list v medzinárodnom obchodnom styku, poverovacia listina, suma zložená v banke a rezervovaná na úhradu určitého tovaru alebo služby
ALAGER hazardná kartová hra, druh kartovej hry
ALHAMBRA doslova: červený dom, palác maurských vládcov v španielskej Granade v 13. storočí, spoločenská hra
ALT LUBECK slovanské hradisko v Nemecku
ALTERNÁCIA nahradenie, zaskakovanie, vzájomná výmena, striedanie, v divadle obsadenie jednej úlohy viacerými hercami, striedanie práce zdravej a postihnutej paže, striedanie hlások v jednom slove
ALTERNOVAŤ nahradiť, vystriedať, striedať, zaskakovať
ALTFRIESACK slovanské hradisko v nemecku
ALTFRIESACK slovanskú hradisko v Nemecku