Výsledky vyhľadávania pre ový

A PRIORI len z rozumových dôvodov, pred získaním skúseností, vopred dané, zaujato, s predsudkom
AAC rakúsky automobilový klub
AAC zvukový formát
AAGAARD britský (škótsky) šachista a šachový spisovateľ dánskeho pôvodu (Jacob, *1973)
AARUM nórsky jazzový klavirista (Anders, *1974)
AAT japonský ružový drahokam
ABERÁCIA odchýlka od normálneho stavu organizmu, chyba optickej šošovky prejavujúca sa dúhovým sfarbením, omyl páchateľa čo do predmetu trestného činu, chromozómová mutácia
ABIT značka počítačových súčiastok
ABOV kraj na juhovýchodnom Slovensku, historický kraj na Slovensku
ABRAHAMS americký filmový režisér (Jim, *1944)