Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com

Výsledky vyhľadávania pre ovocný strom ň

ANTRAKNÓZA plesňami spôsobené ochorenie rastlín, najmä ovocných stromov a viniča
DULA ovocný strom alebo ker
EGREŠ ovocný strom
ERINÓZA ochorenie ovocných stromov a vínnej révy plstnatosť
GUAJAVA tropický ovocný strom z Ameriky a jeho plody
GUMÓZA ochorenie ovocných stromov
HRUŠKA ovocný strom i jeho plod
CHURMA subtropický a tropický ovocný strom a jeho plod, hurmikak, tomel
KAKI subtropický ovocný strom a jeho plody, tomel, churma, hurmikaki
KOPULÁCIA pohlavné spojenie, súlož, párenie, pohlavné rozmnožovanie splynutím samčej a samičej gaméty, štepenie ovocných stromov, reakcia diazoniovej soli s fenolmi alebo amínmi za vzniku azozlúčeniny, v zast.m význame svadba, jednoduchý spôsob úpravy ovocných