Výsledky vyhľadávania pre ovos po an

AVENO ovos, po esperantsky
DEKADENCIA úpadok, zhoršenie, pokles, v umení označenie úpadkovosti, filozofický smer z prelomu 19. a 20.storočia orientovaný na nihilizmus, depresiu a individualizmus
ER emergency room (skr.), pohotovostné oddelenie v nemocnici (angl.skr.)
FAKTORING odkúpenie krátkodobej pohľadávky od predávajúceho ešte pred lehotou splatnosti v záujme získania finančnej hotovosti a zaistenia cash-flow
HABITUÁCIA navykanie, zdomácňovanie, prijímanie, prispôsobenie sa organizmov zmenám okolitého prostredia, návykovosť v správaní človeka
NIHILIZMUS popieranie všetkých spoločensko-mravných zásad, bezzásadovosť
OAT ovos, po anglicky
OBILNINA súhrnné pomenovanie obilia, ovos, pšenica
OPORTUNIZMUS bezzásadovosť prispôsobivosť využívanie príležitostí
PERMANENCIA trvanie, zotrvalosť, stálosť, pohotovosť, nepretržitá činnosť