Výsledky vyhľadávania pre oxid in

AAO Amino Acid Oxidase (skr.)
ACETOL bezfarebná kvapalina vznikajúca oxidáciou propylénglykolu
ALDEHYDY organické zlúčeniny vznikajúce oxidáciou alebo dehydrogenáciou primárnych alkoholov
ALIT hornina s vysokým obsahom voľne hydratovaných oxidov hliníka
ALKÁLIA žieravina, chemická zásada, hydroxid alebo uhličitan alkalických kovov a amoniaku
ALO oxid hlinatý (vz.)
ALUTAN hydroxid hlinitý
ARGINÍN bázická aminokyselina, prekurzor oxidu dusnatého
ARZENIK jedovatá biela zlúčenina, oxid arzenitý
AUTOTROFIA spôsob výživy zelených rastlín a niektorých baktéri, odoberajúcich uhlík z oxidu uhličitého a získavajúcich energiu zo svetla alebo oxidáciou anorganických látok