Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com

Výsledky vyhľadávania pre oxid p

ACETOL bezfarebná kvapalina vznikajúca oxidáciou propylénglykolu
ACIDIFIKÁCIA okyslenie, zvýšenie kyslosti, zvýšenie hodnoty pH, znečistenie vzduchu oxidom siričitým
ACHÁT odroda prírodného oxidu kremičitého
ALDEHYDY organické zlúčeniny vznikajúce oxidáciou alebo dehydrogenáciou primárnych alkoholov
ARALDIT epoxidová živica
ARGINÍN bázická aminokyselina, prekurzor oxidu dusnatého
AUTOTROFIA spôsob výživy zelených rastlín a niektorých baktéri, odoberajúcich uhlík z oxidu uhličitého a získavajúcich energiu zo svetla alebo oxidáciou anorganických látok
CAO oxid vápenatý (vz.)
DEKARBOXYLÁCIA odštiepenie oxidu uhličitého z karboxylovej skupiny
ELOXÁCIA povrchová úprava hliníka a jeho zliatin elektrolytickou oxidáciou