Výsledky vyhľadávania pre oxid u

ACETOL bezfarebná kvapalina vznikajúca oxidáciou propylénglykolu
ACIDIFIKÁCIA okyslenie, zvýšenie kyslosti, zvýšenie hodnoty pH, znečistenie vzduchu oxidom siričitým
ACIDIFIKÁCIA znečistenie vzduchu oxidom siričitým
ACHÁT odroda prírodného oxidu kremičitého
AKAPNIA nadmerné zníženie oxidu uhličitého v krvi, nedostatok CO2 v krvi
AKAPNIA nedostatok oxidu uhličitého v krvi
ALDEHYDY organické zlúčeniny vznikajúce oxidáciou alebo dehydrogenáciou primárnych alkoholov
ALKÁLIA žieravina, chemická zásada, hydroxid alebo uhličitan alkalických kovov a amoniaku
ANATAS kysličník titánu, štvorcový nerast, oxid titaničitý, kysličník titaničitý, druh nerastu, čierny nerast
ARGINÍN bázická aminokyselina, prekurzor oxidu dusnatého