Výsledky vyhľadávania pre ozdob bran

TORII ozdobná brána japonských chrámov pozostávajúca z dvoch zvislých a dvoch priečnych brvien