Výsledky vyhľadávania pre ozdobný ker na 7 písmen

KRAKELÉ sklo alebo keramika s ozdobnými trhlinkami (tiež kraklé)
NANDIDA ozdobný ker
ORGOVÁN ozdobný ker
VAJGELA ozdobný parkový ker