Výsledky vyhľadávania pre ozn kvalit

AKOSTI označenia kvality výrobkov
CIACHA označenie výrobcu, kvality, hmotnosti, miery a pod. úradne vyrytéalebo vypálené do predmetu, výšková značka, napr. najvyššej prípustnejhladiny vody
HOT výraz označujúci špecificky džezovú kvalitu
IMA nemecká značka kvality, označenie kvality
LSOP označenie kvality brandy
OO značka kvality múky, označenie kvality múky
OTONEL kvalitné hrozno
Y označenie kvality