Výsledky vyhľadávania pre ozn plat

APLIKÁCIA použitie, uplatnenie, upotrebenie, prenesenie poznatkov a skúseností, látková alebo kožená ozdoba na odeve, spôsob použitia niečoho, použitie právnej normy na konkrétny prípad
FACILITY zariadenie, vybavenie, platobné prostriedky, ktoré možno získať ako devízový úver
INZERÁT platené oznámenie v tlači, reklama v oznamovacích prostriedkoch
INZERÁT platený oznam v tlači
KUVERT reštauračný poplatok za stolovanie, predovšetkým v reštauráciách s vyšším štandardom, alebo malá pomazánka podávaná k pečivu, alebo označenie príboru alebo tanierika s nožíkom na pečivo
KVANTIFIKÁTOR pojem označujúci rozsah platnosti nejakého tvrdenia, v matematike výraz alebo operátor, ktorý s inými výrazmi vytvára výraz s novým významom
LP ozn. dlhohrajúcej platne
NE VIS IN IDEM nie dvakrát o tom istom, obecná zásada trestného práva, že pre ten istý trestný čin nie je možné po právoplatnom rozsudku rozhodovať znovu