Výsledky vyhľadávania pre označenie skr

ALTAMIRA skrátené označenie spoločnosti Altamira Financial Services Limited
CB Contrabasso - hudobné označenie basy (skr.)
CC skr. výrazu Corps Consularie, konzulárny zbor (medzinárodnéoznačenie konzulárnych vozidiel)
CD kompaktný disk, zariadenie v počítači umožňujúce čítanie kompaktnýchdiskov, skr. výrazu Corps Diplomatique (diplomatickýzbor), označenie motorových vozidiel diplomatických zborov
INCORPORATED označenie verejnej obchodnej spoločnosti v USA, skr. Inc.
LIMITED anglický výraz pre označenie spoločnosti s ručením obmedzeným, skr. Ltd.
LS locus sigilli (skr.), označenie miesta pre pečať
MILLEROV CYKLUS skrátené označenie motora s Millerovým cyklom
MILLEROVCYKLUS skrátené označenie motora s Millerovým cyklom
MOL medzinárodné označenie lietadiel (skr.)