Výsledky vyhľadávania pre označoval

ANOTOVALA robila anotáciu, stručne poznačovala
ETIKETOVALA označovala etiketou