Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com

Výsledky vyhľadávania pre označuj

A medzinárodný symbol označujúci možnosť použiť všetky chemické prostriedky na textíliách
A skr. pre ampér, medzinárodný symbol označujúci možnosť použiť všetky chemické prostriedky na textíliach
ABSTRAKTUM abstraktné podstatné meno, slovo označujúce abstraktnú skutočnosť (jaz.)
ADIABATICKÝ označujúci deje prebiehajúce bez výmeny tepla s okolitým prostredím
ADOL prípona označujúca analgetiká
ALGIA druhá časť zložených slov označujúca bolesť orgánu alebo tkaniva
ALIFATICKÝ označujúci nasýtené aj nenasýtené uhľovodíky s necyklickými reťazcami
APOSTROF odsuvník, znamienko označujúce vynechanú hlásku (lingv.)
HOT výraz označujúci špecificky džezovú kvalitu
HYPONYMUM slovo významovo podriadené nadradenému slovu a označujúce tak nižšiu triedu