Výsledky vyhľadávania pre oznacenie plynu

PETROCHÉMIA chemické spracovanie uhľovodíkov z ropy a zemného plynu, súborné označenie chemického priemyselného odboru zaoberajúceho sa všetkými formami spracovania ropy a jej derivátov