Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com

Výsledky vyhľadávania pre ozy

ADIPAN zmäkčovadlo esterov celulózy, druh adipolu
ADIPOL zmäkčovadlo esterov celulózy
AGNÓZIA neschopnosť alebo nemožnosť jednoznačného určenia diagnózy
ALEDA značka cigaretových papierikov z celulózy
BCG oslabený mikrób tuberkulózy na prípravu očkovacej látky proti tejto chorobe
BCG skr. z výrazu Calmettov – Guerinov bacil, oslabený mikrób tuberkulózy na prípravu očkovacej látky proti tejto chorobe
CAP samec kozy
CELOFÁN priehľadná látka z celulózy používaná na balenie
CELULOID pružný plast z nitrocelulózy a gáfru
CELULÓZAN súčasť hemicelulózy