Výsledky vyhľadávania pre pán v indii

CHÁN mongolskoturecký vládca, panovnícky titul používaný v Indii, Perzii a v krajinách pod mongolskou a tureckou nadvládou
MOGUL moslimský panovník, titul moslimských panovníkov v Indii
SAHIB Európan v Indii
SAHIB Európan v Indii
SAHIB titul Európana v Indii
SAHIB v Indii zdvorilé označenie alebo oslovenie Európana
ŠACH titul panovníkov v Perzii, islamských krajinách a v Indii