Výsledky vyhľadávania pre pán z

Á LA HAUSSE špekulácia na stúpanie kurzu cenných papierov na burze
AARÓN španielske mužské meno (Áron)
ABC American Broadcasting Company, americká rozhlasová a televízna spoločnosť, televízna stanica v USA
ABDÓN španielske mužské meno (Abdon)
ABELARDO španielske mužské meno (Abelard)
ABLÁCIA odnos sypkých zemín vetrom, povrchové roztápanie snehu alebo ľadovca, chirurgický zákrok na povrchu tela, patologické odlúpnutie sietnice
ABLÁCIA povrchové roztápanie snehu alebo ľadovca
ABSALÓN španielske mužské meno (Absolón)
ABUBACER arabský lekár, matematik, filozof a básnik žijúci v Španielsku, aj Ibn Tufajl (okolo 1100-1185)
AC Associación Civil, názov pre španielske neziskové organizácie