Výsledky vyhľadávania pre pápež cir

INTERREGNUM medzivládie, v katolíckej cirkvi doba od skončenia vlády jedného pápeža do nastúpenia druhého
KARDINÁL vysoký cirkevný hodnostár, člen pápežského poradného zboru
KARDINÁL vysoký hodnostár katolíckej cirkvi oprávnený voliť pápeža, po pápežovi najvyšší duchovný hodnostár, pestrofarebný pinkovitý vták teplejších oblastí Južnej a Severnej Ameriky
KONCIL poradné zhromaždenie, v katolíckej cirkvi zhromaždenie najvyšších hodnostárov pod predsedníctvom pápeža, cirkevný snem
KONCIL EKUMENICKÝ svetový koncil, koncil všetkých cirkevných najvyšších hodnostárov (biskupov) za predsedníctva pápeža
KONCILEKUMENICKÝ svetový koncil koncil všetkých cirkevných najvyšších hodnostárov (biskupov) za predsedníctva pápeža
KONFIRMÁCIA overenie, potvrdenie listiny, v evanjelickej cirkvi slávnostné potvrdenie krstného sľubu a prijatie za dospelého člena cirkvi, v katolíckej cirkvi obrad birmovania, v katolíckej cirkvi pápežské potvrdenie biskupa, vzájomné potvrdenie objednávok
KONZISTÓRIUM poradný zbor pápeža alebo biskupa, najvyšší orgán niektorých evanjelických cirkví, biskupská kancelária, biskupská kúria
LEGÁCIA vyslanectvo, posolstvo, najmä pápežské, územie alebo provincia cirkevného štátu
OFÍCIUM úrad, služba, povinná denná modlitba rímskokatolíckych rehoľníkov a klerikov, cirkevný úrad pápežskej kúrie, povinnosť