Výsledky vyhľadávania pre pás poľa

LÁN veľká plocha poľa, veľké pole, kus, pás poľa
TÁL diel poľa (zastar.), kus poľa (hovor.), pás poľa, táľ (zried.), táľ (zried.)
TÁLIK pásik poľa (zast.)
TÁLIK pásik poľa (zastar.)
TUNDRA severská močaristá step bezlesé územie polárneho pásma severnej pologule s nízkou vegetáciou trvale zamrznutou pôdou a močiarmi