Výsledky vyhľadávania pre pási pola

TÁLIK pásik poľa (zast.)
TÁLIK pásik poľa (zastar.)