Výsledky vyhľadávania pre päť po česky

APATIE apatia, po česky
ČERPAT čerpať, po česky
DOSPAT dospať, po česky
FRANKENBERGER český lekár, univerzitný profesor histológie, embryológie a patológie, prírodovedec, zoológ, malakozoológ, isopodológ a entomológ (Zdeněk, 1892-1966)
KLEPAT klopať, po česky
KOPAT kopať, po česky
KOUPAT kúpať, po česky
LAPAT lapať, po česky
NAPĚTÍ napätie, po česky
NOVÁK český poľnohospodársky odborník, fytopatológ (Josef, 1920-1986)