Výsledky vyhľadávania pre píta

AEH Aravind Eye Hospital
AKCIA cenný papier potvrdzujúci kapitálovú účasť na podnikaní akciovej spoločnosti, jednanie, konanie, zámerná činnosť, zasahovanie do niečoho, vo fyzike pôsobenie
ARKESILAOS starogrécky filozof, Arkesilaos z Pitany (asi 315-240 pred Kr.)
ASAO kozácky kapitán, hanlivo
ASAUL kapitán v kozáckom vojsku, kozácky kapitán
ASAUL kozácky kapitán, stotník, jesaul
BH Base Hospital (skr.)
BLIGH anglický námorný kapitán (William, 1754-1817)
BRADFORD americký kapitán korzárskej lode (Gamaliel, 1768-1824)
BURŽOÁZIA mestské obyvateľstvo za feudalizmu, tretí stav, v marxistickom ponímaní vládnuca trieda v kapitalistickej spoločnosti