Výsledky vyhľadávania pre pôa

AMERIKANIZÁCIA poameričťovanie, preberanie a podriaďovanie sa politickému, kultúrnemu a ekonomickému vplyvu USA
ANGLIKANIZOVAŤ poangličťovať
KRONOS poangličtený názov hlavnej planéty fiktívnej Klingónskej ríše v seriáli Star Trek
TOPALGIA topoalgia