Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com

Výsledky vyhľadávania pre pôda

ABSOLUTÓRIUM prepustenie zo zodpovednosti za činnosť v nejakej organizácii, schválenie účtov a hospodárskej činnosti organizácie, potvrdenie o absolvovaní štúdia
ABSORPCIA celkový dopyt národného hospodárstva po statkoch a službách (ekon.)
ADMINISTRÁCIA hospodárska a technická správa vydavateľstva
ADMINISTRÁCIA hospodársko-prevádzkové oddelenie redakcie časopisu
ADMINISTRÁCIA riadenie, hospodársko-prevádzkové oddelenie redakcie časopisu, kancelária, ekonomicko-prevádzkový útvar
ADMINISTRATÍVA zamestnanci štátnej a hospodárskej správy
AGRARIZÁCIA uplatňovanie agrárnych zásad v hospodárskej politike štátu
AGRÁRNIK statkár zaoberajúci sa poľnohospodárskou výrobou
AGRÁRNY poľnohospodársky, roľnícky
AGRIKULTÚRA poľnohospodárstvo