Výsledky vyhľadávania pre pôda pod elúviom

ILÚVIUM pôda, ktorá sa nachádza v humídnych oblastiach pod elúviom