Výsledky vyhľadávania pre pôst po anglícky

ACUMEN postreh, po anglicky
AFFECT postihnúť, po anglicky
AFFLICT postihnúť, po anglicky
AIR MAIL letecká pošta, po anglicky
BED posteľ, lóža po anglicky
BEFALL postihnúť, po anglicky
BRING postaviť, po anglicky
BUILD postaviť, po anglicky
BUNK posteľ, po anglicky
CATCH postihnúť, po anglicky