Výsledky vyhľadávania pre pť po česky

ADÁMEK český dôstojník, podplukovník československého letectva, entomológ, hlavne lepidopterológ (Adolf, 1903-1949)
DIOPTR diopter, po česky
GROSSE český prírodovedec, vojak z povolania a amatérsky entomológ – lepidopterológ nemeckého pôvodu (Gustav, 1882-1962)
HEYROVSKÝ český právnik a amatérsky entomológ – koleopterológ svetového mena (Leopold, 1892-1976)
KHEIL český entomológ – lepidopterológ a orthopterológ, majiteľ a profesor na súkromnej obchodnej škole, spisovateľ v odbore obchodných vecí a zberateľ (Napoleon Manuel, 1849-1923)
MERUNA lopta, po česky (hovor.)
MÍČ lopta, po česky
PTOSA pokles, ptóza, po česky
REPT reptanie, po česky
ZÁŘÍ september, po česky