Výsledky vyhľadávania pre palenka nar

HRIAŤA hriate, zohriata pálenka (nár.)
KVIT pálenka, liehovina, tvrdý alkohol, pálenka, čistý lieh (zast., hovor., nár.)
OKVIT pálenka, lieh (nár.)
VAŘENICA pálenka, vo valašskom nárečí na Morave