Výsledky vyhľadávania pre palenka zastaralo

KVIT pálenka, liehovina, tvrdý alkohol, pálenka, čistý lieh (zast., hovor., nár.)