Výsledky vyhľadávania pre paliv o

ARGAL usušené výkaly dobytka, ázijské palivo, suché lajno, druh paliva v Ázii
BENZÍN kvapalná zmes uhľovodíkov vyrábaná z ropy a používaná ako palivo, pohonná zmes
BENZOL kvapalinové palivo
BENZOL palivo z destilácie dechtu
BIOLPLYN druh moderného paliva
BRIKETA zlisované prachové uhlie používané ako tuhé palivo, tehla
BUTÁN nasýtený plynný uhľovodík, používaný ako palivo a chemická surovina, súčasť zemného plynu a ropy, alkán
DREVO tuhé palivo
EKONOMETER pásmové merače spotreby paliva
EKOPALIVO palivo vytvorené z odpadu