Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com

Získajte 50 krížoviek zdarma. » Stiahnuť krížovky «

Výsledky vyhľadávania pre pam

AALL nórsky politik a pamfletista (Jacob, 1773-1844)
ABSENCIA náhla krátka strata vedomia lebo pamäte (lek.)
ABSENCIA neprítomnosť, napr. v škole alebo na pracovisku, neprítomnosť javu, vlastnosti alebo entity, náhla krátka strata vedomia alebo pamäte
ADRESA odkaz na pamäťové miesto alebo zdroj dát, zapísaná reprezentácia zdroja alebo cieľa správy
AIDE-MÉMOIRE zápis na pamiatku, na pripomenutie, záznam jednania v diplomatickom styku, zápisník
AMNÉZIA chorobná strata pamäti pri duševných chorobách alebo po úraze hlavy
AMNÉZIA strata pamäti, med.
ANAMNÉZA rozpomínanie, vyšetrenie tzv. predchorobia pacienta, súbor údajov o prekonaných ochoreniach pacienta, jeho rodičov a súrodencov, o subjektívnych ťažkostiach a sociálno-ekologických podmienkach života chorého, uvedomovanie si, rozpamätanie sa
ANASTYLÓZA obnovenie stavebnej pamiatky zostavením zachovalých častí do pôvodnej polohy
APACER značka pamäťových kariet