Výsledky vyhľadávania pre pamätaj na smrt

MEMENTO MORI latinské príslovie, ktoré znamená Pamätaj, že musíš zomrieť. Používalo sa aj vo variante Memento mortis - Pamätaj na smrť.
MEMENTO MORI pamätaj na smrť, v prenesenom zmysle pripomienka vážneho nebezpečenstva alebo smrti
MEMENTOMORI pamätaj na smrť