Výsledky vyhľadávania pre pamia

AIDE-MÉMOIRE zápis na pamiatku, na pripomenutie, záznam jednania v diplomatickom styku, zápisník
ANASTYLÓZA obnovenie stavebnej pamiatky zostavením zachovalých častí do pôvodnej polohy
ANASTYLÓZA rekonštrukcia pamiatky
ARCHEOLÓGIA časť historickej vedy skúmajúcej obdobia, z ktorých sa nezachovali alebo len vo veľmi malej miere písomné pamiatky a opierajúca sa preto o vecné pamiatky z vykopávok a pod.
ARNI arménska chrámová pamiatka
EDDA súbor staroseverských básní, staroseverská básnická pamiatka
ERRA akkadská literárna pamiatka
CHP chránená pamiatka (skr.)
IN MEMORIAM na pamiatku, posmrtne, ako posmrtná pocta
KAR uzáver horského ľadovcového kotla, hostina po pohrebe na pamiatku zosnulého