Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com

Výsledky vyhľadávania pre panovnicka

BERLA panovnícka palica
BULA panovnícka listina s pečaťou
ČOL čínska panovnícka dynastia
ČOU čínska panovnícka dynastia
MAJESTÁT vznešenosť, urodzenosť, veličenstvo, označenie panovníckej hodnosti, slávnostne vyhlásená panovnícka listina obsahujúca určité zásadné rozhodnutia
MING čínska panovnícka dynastia (1368-1644)
SIN čínska panovnícka dynastia
SUEJ čín.panovnícka dynastia (r. 581- 618)
SUNG čínska panovnícka dynastia (r. 960-1279)
SUVERENITA zvrchovanosť, najvyššia, nikým a ničím neobmedzená moc vládna, panovnícka a pod., dokonalé ovládanie niečoho