Výsledky vyhľadávania pre pas územia pozdĺž rovnika

KALM pás územia pozdlž rovníka s malým prúdením vzduchu
KALMA pás územia pozdlž rovníka s malým prúdením vzduchu, bezvetrie