Výsledky vyhľadávania pre patovanie

ITERÁCIA opakovanie rovnakého počtového obratu, opakovanie, opätovanie, vtieravé, pravidelne sa opakujúce predstavy, mimovoľné, rytmické pohyby v rovnakom slede