Výsledky vyhľadávania pre peňažná poukáž

ASIGNÁCIA peňažná, tzv. kupecká poukážka, obdoba zmenky, príkaz veriteľa dlžníkovi, aby zaplatil tretej osobe
BON druh peňažnej poukážky, poukážka na kúpu tovaru, peňažná poukážka
ŠEK peňažná poukážka
TOKEN peňažná poukážka (ekon.)