Výsledky vyhľadávania pre peňažný tok

ÁŽIO príplatok k nominálnej cene cenného papiera alebo ku kurzovej hodnote devíz, prirážka k cene, rozdiel medzi nominálnou hodnotou cenného papiera a jeho vyššou trhovou cenou, osobitný zisk pri peňažných špekuláciách
CASH-FLOW peňažný tok, ukazovateľ finančnej situácie podniku