Výsledky vyhľadávania pre peší

ALPÍN alpský pešiak
ALPÍN horský pešiak (zast.)
ALPÍN horský pešiak (zastar.)
ALPÍN taliansky horský pešiak
GAMBIT zahájenie šachovej hry s obetovaním pešiaka
HARCOVNÍCI peší alebo jazdeckí bojovníci, ktorí boli užívaní v stredoveku ku znepokojovaniu nepriateľa
CHODEC peší
INFANTERISTA pešiak (zastar.)
JANIČIARI vybrané pešie oddiely tureckej armády do začiatku 19. storočia, spravidla zo zajatých a poturčených balkánskych Slovanov
KAPITULANTSTVO porazenectvo, šírenie porazeneckej nálady, pesimizmus