Výsledky vyhľadávania pre peší

ALPÍN alpský pešiak
ALPÍN horský pešiak (zastar.)
ALPÍN taliansky horský pešiak
GAMBIT zahájenie šachovej hry s obetovaním pešiaka
HARCOVNÍCI peší alebo jazdeckí bojovníci, ktorí boli užívaní v stredoveku ku znepokojovaniu nepriateľa
CHODEC peší
INFANTERISTA pešiak (zastar.)
JANIČIARI vybrané pešie oddiely tureckej armády do začiatku 19. storočia, spravidla zo zajatých a poturčených balkánskych Slovanov
KAPITULANTSTVO porazenectvo, šírenie porazeneckej nálady, pesimizmus
KNECHT stredoveký peší vojak
LANDSKNECHT (nem.) stredoveký peší žoldnier
LÉGIA rímske pešie vojsko
LÉGIA v starovekom Ríme pešie vojsko, v novodobých dejinách dobrovoľnícke vojsko, vojenská jednotka, v prenesenom zmysle zástup, dav, rád, napr. Čestnej légie
PECHOTA pešie vojsko
PESIMISTA pesimistický človek
PIÓN pešiak (zastar.)
PION pešiak v šachu, po francúzsky
SAFARI pešia alebo jazdecká, hlavne poľovnícka, výprava s nosičmi v Afrike, trvajúca niekoľko dní
TORERO peší zápasník s býkmi
TRAMP pešia túra
TRAMP táborník vo voľnej prírode, peší turista v prírode