Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com

Výsledky vyhľadávania pre pecne

ANDEZIT hornina sopečného pôvodu, sopečná hornina
EKLAMPSIA nebezpečné kŕče počas tehotenstva, pôrodu alebo šestonedelia
FUMAROLA výron horúcich pár a plynov pri sopečnej činnosti
GUDRON nebezpečné odpady, zvyšné produkty rafinácie ropy, vyznačujúce sa toxicitou, karcinogenitou a mutagenitou - teda schopnosťou vyvolať genetickú mutáciu
HAZARD náhoda, nebezpečné konanie, ľahkomyseľné riskovanie, hra, ktorej výsledok je závislý na náhode a nie na hráčskom umení, nežiadúci výstupný signál logického prvku zapríčinený nepresnou synchronizáciou medzi vstupnými signálmi
JAVORIE sopečné pohorie na Slovensku
KRKOLOMNE životu nebezpečne
LAPILI sopečné vyvrženiny vzhľadom pripomínajúce vysokopecnú trosku
LATIT sopečná hornina, druh sopečnej horniny
OBSIDIÁN prírodné sopečné tmavé sklo vytvorené rýchlym tuhnutím magmatu na zemskom povrchu