Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com

Výsledky vyhľadávania pre penazna zn

ASIGNÁCIA peňažná, tzv. kupecká poukážka, obdoba zmenky, príkaz veriteľa dlžníkovi, aby zaplatil tretej osobe
BANKA peňažná inštitúcia
BON druh peňažnej poukážky, poukážka na kúpu tovaru, peňažná poukážka
DALES peňažná tieseň
HALIERE nepatrná peňažná čiastka
HONORÁR publikačná peňažná odmena
KAUCIA peňažná záruka
KOLEKTA peňažná zbierka
KRONA dámska peňažná hodnota
KRONA dánska peňažná jednotka