Výsledky vyhľadávania pre pes det

BONA vychovávateľka detí, pestúnka detí v rodine (zastar.)
DADA dojka, pestúnka, opatrovkyňa detí (zastar.)
HAVO pes (det.)
HAVO pes (dets.)
KUŤO pes (det.)