Výsledky vyhľadávania pre pili

ABDIKOVALI odstúpili (z úradu), vzdali sa štátnej funkcie
ARKÁDA oblúk medzi piliermi alebo stĺpmi, druh počítačovej hry
ARKÁDA oblúk na pilieroch, oblúkovité stĺporadie
BÁRKA drevený mostný pilier, menšia loď alebo čln s veslami, prípadne s pomocnou plachtou
CALOFRIG stavebný materiál zo zmesi drevených pilín, cementu, vápna a kremeliny na výrobu dosiek a tvárnic
DRKLISI vypili si (hovor.)
FIÁLA vežička na gotickom pilieri
HANILI tupili
IMPOST časť piliera v arkáde
KANELÚRA zvislý žliabok drieka piliera alebo stĺpa, žliabok v omietke stavby