Výsledky vyhľadávania pre pism

ABDŽAD synonymum, ktoré navrhuje Peter T. Daniels pre spoluhláskové písmo
ABECEDA súbor všetkých písmen
ABECEDA súhrn všetkých písmen
ABECEDA sústava písmen
ABECEDA všetky písmená
ABREVIÁCIA skr. v písme, skracovanie, skrátenie
ÁČKA vec označená písmenom A (hovor.)
ÁČKO písmeno A (hovor.)
AJBUBEN arménske písmo
AKRONYM skr. pomenovania, skratkové slovo vytvorené z počiatočných písmen alebo slabík niekoľkých slov, napr. ČEDOK, NATO, AIDS