Výsledky vyhľadávania pre pismen a

ABECEDA sústava písmen
ABECEDA všetky písmená
ÁČKA vec označená písmenom A (hovor.)
ÁČKO písmeno A (hovor.)
AKRONYM skr. pomenovania, skratkové slovo vytvorené z počiatočných písmen alebo slabík niekoľkých slov, napr. ČEDOK, NATO, AIDS
ALEF písmeno hebrejskej abecedy
ALEF prvé písmeno hebrejskej abecedy, označenie kardinálnych čísiel v teórii množín
ALFA prvé písmeno gréckej abecedy, začiatok, pôvod, začiatok a koniec niečoho, druh nukleárneho žiarenia
ALGEBRAICKÝ súvisiaci s algebrou, najčastejšie v zmysle nahrádzania čísel písmenami
ANAGRAM zámena slabík alebo písmen v slovách za účelom vytvorenia nových slov (lampa – palma a pod.), prešmyčka