Výsledky vyhľadávania pre pistal

DÚČEĽA píšťala, fujara
FISTULA píšťala (med.)
HIUEN staročínska píšťala
HUK píšťala na gajdách
KANAL balkánska pastierska píšťala
KAVAL balkánska pastierska píšťala
KAVAL balkánska pastierska píšťala, balkánska flauta
KAVAL balkánsky ľudový dychový hudobný nástroj - pastierska píšťala
KONDUKT sprievod pri smútočných príležitostiach, najčastejšie pohrebný, v hudbe stredoveká viachlasná skladba, najčastejšie vokálna, s jednotným tempom všetkých hlasov, u organu vzduchové prúdenie do píšťal
NEI turecká trstinová píšťalka, turecká píšťala