Výsledky vyhľadávania pre plánt

AGÁVA tropická rastlina pestovaná plantážnicky pre sisalové vlákna
AIMD Active Implantable Medical Device
DARCA donor - v medicíne darca orgánov na transplantáciu
IMPLANTÁT inplantované tkanivo
IMPLANTÁTY implantované tkanivá
IMPLANTOVAL urobil implantáciu (lek.)
IMPLANTOVAŤ vykonávať implantáciu
IMUNOINKOMPATIBILITA neznášanlivosť, napr. pri transplantácii tkanív alebo orgánov
INKOMPATIBILNÝ nezlúčiteľný, neznášanlivý, napr. transplantovaný orgán
MASKULINIZÁCIA zmena ženských pohlavných znakov na mužské, transplantáciou pohlavných žliaz vyvolaná premena samice na samca