Výsledky vyhľadávania pre plávajú (kniž.)

TANÚ plávajú (kniž.)
TENÚ plávajú (kniž.)