Výsledky vyhľadávania pre plúca

CYTOMEGÁLIA vírusové ochorenie novorodencov napádajúce pľúca, pečeň a iné orgány
LON pľúca, po holandsky
PAJŠLE pľúca (subšt.)
PULMO pľúca
SFINGOMYELÍNY fosfatidy obsiahnuté v mozgu, pľúcach, pečeni a iných orgánoch
TORULÓZA infekčné ochorenie vyvolané kvasinkami Cryptococcus neoformans, postihuje pľúca, kožu a nervový systém